יום ג', יב’ באדר ב' תשע”ט
 
 
 
 
לחשוב שהתלבטתי אם לבוא לקורס שלך ... אני מברכת אותך כל יום!!!