יום א', י’ באדר תשע”ח
 
 
 
 
ובהצלחה בקורס הבא זה עובד אין כמוך.תודהיהודית שמשי

ובהצלחה בקורס הבא זה עובד אין כמוך.תודהיהודית שמשי