יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
 
 
 
 
ובהצלחה בקורס הבא זה עובד אין כמוך.תודהיהודית שמשי

ובהצלחה בקורס הבא זה עובד אין כמוך.תודהיהודית שמשי