יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
 
 
 
 
קינזיוטייפ לייצוב הרגל בנקע לא מבחינת שרירים אלא רק ייצוב ופקודה למוח ליישר את כף הרגל

*וידאו:2333689-Rw9usB4Qmi&קינזיוטייפ לנקע.mp4*