יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
 
 
 
 
מטרת הקורס: לשפר יכולת אבחון על ידי הערכת יציבה, בדיקת טווחי תנועה, אורך שרירים ובדיקת כוח שרירים בגישה קינזיולוגית לשפר יכולת זיהוי שריר חלש בשרשרת קנימטית (רכבות אנטומיות). להבין יחסים בין-שריריים בשרשרת קינמטית והשלכה של שריר חלש לאזורים אחרים. להכיר תבניות ליקויי תנועה חדשות. לרכוש מיומנות לאבחון ודרכי טיפול ומניעה.

אבחון וטיפול המבוססים על עקרונות של הקינזיולוגיה היישומית מטרת הקורס: o לשפר יכולת אבחון על ידי הערכת יציבה, בדיקת טווחי תנועה, אורך שרירים ובדיקת כוח שרירים בגישה קינזיולוגיתo לשפר יכולת זיהוי שריר חלש בשרשרת קנימטית (רכבות אנטומיות).o להבין יחסים בין-שריריים בשרשרת קינמטית והשלכה של שריר חלש לאזורים אחרים.o להכיר תבניות ליקויי תנועה חדשות.o לרכוש מיומנות לאבחון ודרכי טיפול ומניעה.תוכנית הקורס1. הסתכלות. יציבה תקינה, ליקויי יציבה והשלכות למערכת שריר-שלד.2. בדיקות שרירים- היבטים קינסיולוגיים ועקרונות ביומכניים המשפיעים על תפקוד שרירי תקין.3. בדיקות מעשיות של שרירי חגורת הכתפיים, צוואר, חגורת האגן- ירך וגפה תחתונה.4. רכבות אנטומיות . בדיקת שריר כחלק מהרכבת. 5. דרכי טיפול. פרטי הקורססה"כ 54 שעות אק, 5 מפגשים של 8 שעות שעון.ימי שני' בין 21.00 – 17.00מ 10.00 עד 14.00 ומ 16.00 עד 20.00 מחיר הקורס : 3200 ₪, להרשמה: דרור זעירא טל: 050-3304559